IEForum, s.r.o.

IEForum, s.r.o.

Ing. Vítězslav Tichý

Požiarnická 5
934 01 Levice
IČO: 31416021
DIČ: 2020404474

Informácie o kancelárii IEForum, s.r.o.

Ponuka spracovania účtovníctva (účtovnej agendy) klienta dodávateľským spôsobom (outsourcing):

IEForum, s.r.o. je účtovná kancelária s kanceláriou v Leviciach a v Bratislave, ktorá pacuje v oblasti vedenia účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva od roku 1993. Spracovávame účtovnú i mzdovú agendu aj pre firmy v Leviciach, Bratislave, Senci a Nitre.

Dnes ponúkame spracovanie jednoduchého i podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Zároveň aj kompletnú evidenciu  a spracovanie miezd. Ponúkame Vám naše dlhoročné skúsenosti a prax v oblasti účtovníctva i daní. Od roku 2005 je k dispozícii aj naše virtuálne účtovné oddelenie. Je to v možnosť pracovať s Vašimi dátami cez internetovú sieť - priamo vo Vašej kancelárii (napr. vytváranie faktúr, kontrola úhrad, evidencia v pokladničnej knihe).

Ponúkame diskrétne spracovanie Vašich miezd, kedy nikto vo firme nebude viedieť o mzdách Vašich zamestnancov (ani Vaša účtovníčka).

Ponúkame prenájom informačného systému, ktorý poskytuje všetky infomácie o vašej hospodárskej situácii, fakturácii, skladu a pod.

 

Rozsah poskytovaných prác - účtovníctvo:

 • zber dokladov, preberanie dokladov, triedenie, formálna kontrola náležitostí daňových dokladov,
 • zaúčtovanie dokladov, rozúčtovanie nákladov,
 • účtovania miezd,
 • účtovanie leasingu,
 • evidencia DPH a podanie daň. priznania DPH,
 • evidencia dlhodobého hmotného majetku (bývalé HIM a DHIM), aktualizácia zoznamov,
 • spracovanie a aktualizácia interných účtovných smerníc,
 • konzultácie a poradenstvo z oblasti daní a účtovníctva,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania,
 • archivácia dokladov,
 • zabezpečíme audit prostredníctvom audítorskej spoločnosti PKF, s.r.o., Prievidza

Spracovanie miezd:

 • výpočet hrubých miezd podľa odpracovaných hodín, podľa evidencie zamestnávateľa (evidencia dochádzky), výpočet náhrad (dovolenky a sviatky), výpočet odvodov podľa jednotlivých poisťovní,
 • spracovanie a doručenie výkazov do jednotlivých poisťovní,
 • príprava prevodného príkazu na odvod miezd zamestnancom a platby poisťovniam,
 • prihlasovanie zamestnancov do jednotlivých poisťovní novonastupujúcich zamestnancov, odhlasovanie zamestnancov, ktorí končia pracovný pomer, pre nich príprava zápočtových listov a príprava evidenčných listov pre dôchodkové zabezpečenie,
 • príprava a spracovanie prehľadov a koncoročného hlásenia pre daňový úrad, na kontrolu odvodu daní z miezd. Na konci kalendárneho roka vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmu zamestnancov alebo vystavenie potvrdení o zrazených preddavkov na daň z príjmu.

Prenájom informačného systému umožňuje:

 • vedenie kompletného účtovníctva, vystavovanie faktúr, pokladničných dokladov;
 • vedenie skladového hospodárstva
 • priame prepojenie na e-shop a predajne podnikateľa;
 • okamžite využívať tento systém bez potrebných počiatočných investícii iba po zaškolení obslužného personálu;
 • a zabezpečuje kompletnú starostlivosť o Vaše dáta, od ochrany pred zneužitím až po archiváciu dát a priebežnú aktualizáciu softvéru;

 

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii u nás v kancelárii alebo na osobnom stretnutí vo Vašej firme. Kontaktujte nás na tel. čísle 0905 507 146 (Ing. V. Tichý)

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Sídlo spoločnosti:

IEForum, s.r.o.

Požiarnická 5

93401 Levice

 

Kontakty:

(Ing. V. Tichý)

Telefon: +421 36 6350 390                                         

Fax: +421 36 6350 399

Mobil: +421 905 507 146

+421 908 726 170

Email: office@ieforum.sk

 

Pobočka v Bratislave:

Nobelova č. 8

831 03 Bratislava - Vinohrady

mobile: +421 908 726 170

 

Fakturačné údaje:

IČO: 31416021 (Id number)

DIČ: 2020404474

IČ DPH: SK2020404474 (VAT number)

 

 

 

 

 

Čím sa zaoberáme?

podvojné jednoduché účtovníctvo mzdy poradenstvo dane analýzy audit

Kde nás nájdete?